Najnowsza interwencja Uważam Rze

Tu i teraz

Miłość do ludu, czyli pogarda dla ciemnogrodu

Filip Memches

Biskup Tadeusz Pieronek może swoich krytyków mile zaskoczyć

Majowy numer „Znaku” poświęcony jest zbliżającej się polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Przy tej okazji możemy przeczytać krótki tekst biskupa Tadeusza Pieronka, dotyczący polityki unijnej wobec wartości chrześcijańskich.

Biskup Pieronek uchodzi za twardogłowego przedstawiciela liberalnego skrzydła Kościoła w Polsce. Posiłkuje się w tym zresztą typowo salonowymi fobiami wobec prawicy. Ale ten jego liberalizm najczęściej odnosi się do bieżących polskich sporów politycznych.

Bo kiedy trzeba zająć stanowisko w sprawie stosunku eurokratów do chrześcijaństwa, biskup Pieronek może swoich krytyków mile zaskoczyć.

W jego tekście czytamy m.in.: „Wartości chrześcijańskie są dziś w Unii Europejskiej deprecjonowane. (…) To jest pewna epoka, napór nowej ideologii, ale też okres uświadamiania sobie przez chrześcijan, w jakiej sytuacji się znaleźli i jak powinni zewrzeć siły w obronie Europy jako takiej, bo Europa bez korzeni chrześcijańskich, bez kultury chrześcijańskiej nie istnieje”. Od laicyzmu blisko do nihilizmu, który jest przedmiotem refleksji autorów najnowszego wydania „Kronosa”. To nihilizm oskarżany jest o to, że utorował drogę największym koszmarom XX w. – komunizmowi i nazizmowi. „Kronos” prowadzi nas do ważnych materiałów źródłowych autorstwa chociażby Siemiona Franka czy Ernsta Jüngera.

Warto zajrzeć do eseju Franka o podtytule: „Przyczynek do światopoglądu inteligencji rosyjskiej”. Autor stwierdza: „Symbolem wiary inteligenta rosyjskiego jest dobro ludu, zaspokojenie potrzeb »większości«. Służenie temu celowi jest dla niego (...) jedynym obowiązkiem człowieka, wszystko zaś inne pochodzi od diabła. Dlatego właśnie inteligent rosyjski nie tylko odrzuca lub nie przyjmuje innych wartości, ale wprost boi się ich i nienawidzi”.

W kontekście wydarzeń, które rozpoczęła rewolucja 1917 r., słowa Franka brzmią proroczo. Warto je jednak odnieść też do polskiej rzeczywistości. Wielu bowiem z tych, którzy bałwochwalczo miłowali lud w okresie pierwszej „Solidarności”, nie potrafiło tego ludu zaakceptować takim, jakim jest, i po roku 1989  skończyło na pogardzie dla ciemnogrodu.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy