Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Redukcja długu jest bardzo skomplikowaną operacją

Danuta Walewska

Widać to na przykładzie Polski. W końcu 1989 r. nasz dług zagraniczny wynosił 42,3 mld dol. 40,8 mld dolarów w walutach zachodnich i 1,5 mld dolarów w walutach krajów socjalistycznych – łącznie 64,8 PKB. W pierwszej połowie lat 90. rozpoczęła się jego restrukturyzacja. W wyniku negocjacji umorzona została część rat kapitałowych oraz odsetek za lata 1991–2003. Dzięki wprowadzeniu Planu Balcerowicza wierzyciele uzyskali gwarancję, że w naszym kraju rzeczywiście dochodzi do przebudowy systemu gospodarczego.W pierwszym etapie redukcji dług został nominalnie zmniejszony o 30 proc. Polska uzyskała wówczas umorzenie 6,9 mld USD odsetek oraz 2,9 mld USD kapitału zadłużenia wobec Klubu Paryskiego, czyli rządów. O 80 proc. zostały zredukowane odsetki za lata 1991–1994, reszta została spłacona gotówką. Drugi etap redukcji rozpoczął się 21 kwietnia 1994 r., a jego realizacja miała przynieść zmniejszenie długu o dalsze 20 proc. Ostatecznie zmniejszył się on o 6 mld dol.

W 1994 r. został zmniejszony dług wobec Klubu Londyńskiego (czyli banków prywatnych). Umorzono część (0,87 mld USD) zaległych odsetek, wykupiliśmy 3,25 mld USD kapitału (po 38–41 centów za dolara), pozostałe 10,27 mld USD zostały zmienione na nowe obligacje o wartości 7,98 mld USD i rentowności ok. 7 proc.

W efekcie dług Polski wobec w bankach komercyjnych zmniejszył się o 6,41 mld USD. W tym samym czasie Polska zadłużyła się w MFW i Banku Światowym  na kwotę 1,71 mld USD. Na koniec roku 1994, a więc już po przeprowadzeniu redukcji kapitału wraz z zaległymi odsetkami, całkowite zadłużenie zagraniczne Polski wynosiło 42,174 mld USD, ale warunki jego spłaty były o wiele bardziej korzystne niż przed restrukturyzacją.

Polska podpisała również porozumienie z trzema członkami Klubu Paryskiego – Francją, Szwajcarią i USA, w sprawie konwersji części pozostałego długu na inwestycje proekologiczne – USA i Szwajcaria przeznaczyły na ten cel po 10 proc. rocznej spłaty, Francja – 1 proc.; łącznie było to 470 mln USD rozłożonych na 17 lat.

Dług w walutach socjalistycznych został skompensowany kwotami, które Polsce były winne inne kraje bloku socjalistycznego.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Piotr BOŻEJEWICZ

Może i koniec, ale nie świata

• TAKO RZECZE [P] •Skoro Obama nawet w części nie okazał się takim cudotwórcą, jak przepowiadali eksperci, to czemu Trump miałby być taki groźny, jak go malują ci sami ludzie?