Najnowsza interwencja Uważam Rze

Felietony

Łupanie g(łupków)

Waldemar Łysiak

Ame­rykańska­ agencja­ energ­etyczna­ podała,­ że­ to­ u­ nas, w­ kwadracie­ pomiędzy ­Tat­ra­mi ,­ Bug­iem ,­ Bałtykiem­ i Od­rą ,­ są­ główne­ europejs­kie­ złoża gazu­ łup­ko­weg­o: 22­ biliony­ metrów­ sześcienn­ych ,­ z­ cze­go jedną ­czwartą (czyli­ zasób,­ który­ star­czyłby Pol­sce­ na ­kilkaset ­lat!)­ można­ wyd­o­by­wać bardzo łatw­o. Konkurenci­ zostali­ zde­klas­ow­a­ni­ (Nor­wegia­ ma ­jedenaście ­razy­ mniej, 2­ biliony­ metrów­ sześciennych ,­ i­ uważa , że­ ma­ prawdziwy­ Sezam).­Jednak ­wkrótce się ­okazało,­ iż,­ wbrew­ pozorom,­ nie­wol­no­ się cieszyć,­ lecz­ przeciwnie,­ trzeba­ pła­kać i­ rwać włosy­ garściami.­ Zawiadomili nas­ o­ tym­ serdeczni­ przyj­a­ciele­ naszego kraju ,­ zrzeszeni­ w­ układzie­ politycznym TM–B–P­(Trójkąt­ Moskwa–Berlin–Pa­ryż), zwanym­ kuluarowo­ (przez unijnych­ biu­ro­kratów­ i­ eurody­plomatów):­ EFRP­—­Eur­opejskim­ Fan­klu­bem­ Rzeczypospolitej­ Pols­kiej.­ Troska­ o­ nasz­ biedny­ kraj­ nie­ poz­woli­ła­ milczeć Fanklubowi .

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Intermedia

• MYŚLI I SŁOWA • BEATA SZYDŁO

Edyta Żyła

Doradzą i przeszkolą

Znaczna część unijnych pieniędzy trafia do doradców, którzy pomagają zakładać firmy lub je rozwijać. Przedsiębiorcy mogą więc liczyć na bezpłatne szkolenia, wsparcie doświadczonych mentorów albo pomoc w przygotowaniu strategii marketingowej