Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Sprostowanie

Nieprawdziwe są informacje, jakoby ks. Szymon Niemiec nie posiadał ważnych święceń kapłańskich, nie przeszedł formacji duszpasterskiej oraz że nie otrzymał święceń z rąk hierarchy kościelnego posiadającego ważną sukcesję apostolską. Nie jest prawdziwa również informacja, jakoby ksiądz Szymon Niemiec posiadał falsyfikat kapłaństwa.

Zgodnie z ogólnie dostępnymi informacjami, potwierdzonymi dokumentami kościelnymi ksiądz Szymon Niemiec rozpoczął formację duszpasterską w roku 2003 jako kaznodzieja w Wolnym Kościele Reformowanym w Polsce, pod nadzorem Wielebnego Ernesta Ivanovsa. W roku 2006 został dopuszczony do ordynacji na urząd Diakona. W roku 2008 otrzymał ordynację na urząd Pastora Kościoła. W roku 2010, po połączeniu się Wolnego Kościoła Reformowanego w Polsce ze Zjednoczonym Kościołem Chrześcijańskim (Christian United Church) otrzymał święcenia prezbiteratu z rąk Jego Ekscelencji Biskupa Davida C. Stronga, którego sukcesja apostolska była wielokrotnie sprawdzana i jest wiarygodna. Tym samym ks. Szymon Niemiec pełni urząd kościelny zgodnie z tradycją kościołów apostolskich.

ks. Szymon Niemiec
Dziekan Misji Europejskiej Zjednoczonego Kościoła Chrześcijańskiego
Biuro Misji Warszawa

Zjednoczony Kościół Chrześcijański
Biuro Misji Europejskiej Warszawa, Polska

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Edyta Żyła

Doradzą i przeszkolą

Znaczna część unijnych pieniędzy trafia do doradców, którzy pomagają zakładać firmy lub je rozwijać. Przedsiębiorcy mogą więc liczyć na bezpłatne szkolenia, wsparcie doświadczonych mentorów albo pomoc w przygotowaniu strategii marketingowej

Hubert Kozieł

Czy Podesta zadławi się pizzą?

• SPISKOWA TEORIA WSZYSTKIEGO • Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych były wielkim zwycięstwem zwolenników spiskowej teorii dziejów. Potwierdziły bowiem wiele ich tez