Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Chat Roberts/Corbis

Mało też się opłaca

Piotr Ceregra

Wzrost stóp procentowych sprawił, że banki podniosły oprocentowanie depozytów. Niepewna jest przyszłość lokat i rachunków antypodatkowych

Dziś  dzięki temu, że odsetki od depozytu są naliczane codziennie, inwestor może uniknąć płacenia podatku od dochodów kapitałowych (tzw. podatku Belki). Jest to możliwe, bo zgodnie z obowiązującymi zasadami zaokrągleń danina od dochodu niższego niż 2,5 zł jest zerowa. Te zasady mają się wkrótce zmienić na niekorzyść oszczędzających. Pierwotnie miało się tak stać już od początku 2012 r. Dziś wiele wskazuje na to, że wyrok uda się nieco odroczyć, jednak przyszłość tego tricku podatkowego jest bardzo niepewna.

Banki są na taką ewentualność przygotowane. W kolejce czekają nieco zapomniane polisolokaty, których w żaden sposób nie dotknie zmiana w sposobie naliczania podatku. Oszczędzający formalnie zawiera umowę ubezpieczenia na życie i dożycie z wysoką, jednorazową stawką. Po upływie okresu, na jaki została zawarta (zwykle jest to pół roku albo rok), klient otrzymuje świadczenie wyższe o kilka procent od wpłaconej składki. Formalnie jest to ubezpieczenie, jednak bardziej przypomina lokatę bankową niż produkt chroniący życie. Co ważne, różnica między kwotą wypłaconego świadczenia i wpłaconej składki, a więc zysk klienta, nie podlega opodatkowaniu podatkiem Belki. Słabszą stroną polisolokat, której nie mają konta np. oszczędnościowe z dzienną kapitalizacją, jest tylko brak swobodnego dostępu do zainwestowanych pieniędzy w czasie trwania umowy.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Anna Czyżewska

O wynagrodzeniu bez tabu

Zdecydowana większość pracowników uznaje, że rozmowę o podwyżce powinien zainicjować szef. Polacy nie są mistrzami negocjacji. Strategia biznesowej polemiki to wizytówka przedsiębiorcy

Artur Osiecki

Brexit mobilizuje regiony

Województwa chcą przyspieszyć realizację nowych programów regionalnych zarówno ze względu na zbliżający się przegląd unijny, jak i potencjalne negatywne konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej