Najnowsza interwencja Uważam Rze

Tu i teraz

Przywrócić równowagę na świecie

Ryszard Bugaj

Sytuacja, której obecnie doświadczamy, jest pierwszym wielkim przesileniem gospodarki kapitalistycznej w „formule neoliberalnej”

Trwające mniej więcej od 1980 r. przekształcenia ustrojowe współczesnego kapitalizmu, także bardzo silny trend globalizacyjny, jakkolwiek niekonsekwentne, doprowadziły do wykrystalizowania się systemów znacznie różniących się od formuły kapitalizmu trzech powojennych dekad. Dokonano totalnej nieomal prywatyzacji i deregulacji, ustanowiono swobodę przepływu towarów i kapitałów, a przede wszystkim ograniczono redystrybucję dochodów oraz osłabiono państwo opiekuńcze. To była odpowiedź na niewydolności poprzedniej formuły kapitalizmu, a bardzo wielu uznało, że zbliżyliśmy się do formuły optymalnej. Chyba tak nie jest. Gołym okiem widać, że są problemy.

Bezpośrednie przyczyny obecnego kryzysu są niesporne i dość banalne: masowe udzielanie w Stanach Zjednoczonych kredytów podmiotom niezdolnym do ich obsługiwania. Zanim uświadomiono sobie, że są one niespłacalne, urosła ich wielka góra. Wierzyciele, którzy oczekiwali gratyfikacji, stanęli przed zagrożeniem stratami. Ale – co bardzo ważne – gospodarki niejako antycypowały ich przyszłe wydatki, a gdy się okazało, że będą one znacznie mniejsze, nastąpiło ograniczenie ich aktywności. Gospodarki znalazły się na progu recesyjnej spirali.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Edyta Żyła

Doradzą i przeszkolą

Znaczna część unijnych pieniędzy trafia do doradców, którzy pomagają zakładać firmy lub je rozwijać. Przedsiębiorcy mogą więc liczyć na bezpłatne szkolenia, wsparcie doświadczonych mentorów albo pomoc w przygotowaniu strategii marketingowej