Najnowsza interwencja Uważam Rze

Tu i teraz

SZEF BOR GENERAL MARIAN JANICKI FOT. MAGDA STAROWIEYSKA/FOTORZEPA

Niejasna i niejawna edukacja generała

Cezary Gmyz

Marian Janicki nie tylko nie spełnia warunków stawianych przez prawo szefowi Biura Ochrony Rządu. Co więcej, niezgodnie z prawem został oficerem

Warunki, jakie powinien spełniać szef BOR, określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 4 września 2002 r. Paragraf 4 tego aktu prawnego stanowi, że: „Na stanowisko szefa komórki organizacyjnej (…) mianuje się funcjonariusza, który posiada wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym”. Początkowo zarówno MSWiA, jak i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, której absolwentem jest Marian Janicki, odmówiły nam informacji na temat wykształcenia generała. AGH powoływała się na ochronę danych osobowych, MSWiA zaś na ochronę informacji niejawnych. Dopiero po wielu próbach i powoływaniu się na prawo prasowe oraz ustawę o dostępie do informacji publicznej udało nam się wydobyć część informacji, o które prosiliśmy.

Rzecznik BOR Dariusz Aleksandrowicz, do którego skierowało nas MSWiA, poinformował, że Janicki ma „wykształcenie wyższe – Akademia Górniczo-Hutnicza 1995 r. – pięcioletnie studia ukończone zdobyciem tytułu zawodowego inżyniera”.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Intermedia

• MYŚLI I SŁOWA • BEATA SZYDŁO