Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

W końcu jednym głosem

Justyna Piszczatowska

Kraje UE mają informować o zakupach ropy i gazu 

Państwa członkowskie Unii muszą nawzajem informować się o umowach z państwami trzecimi w dziedzinie energii – zdecydowała Komisja Europejska.

Chodzi m.in. o umowy z zewnętrznymi dostawcami dotyczące zakupów ropy i gazu ziemnego oraz umowy w fazie negocjacji.

W poszczególnych przypadkach Bruksela może wydać opinię na temat zgodności tych umów z prawem unijnym i ze wspólnymi celami w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Ten komunikat pierwszy raz w historii określił kompleksową strategię co do stosunków zewnętrznych UE w dziedzinie energii.Bruksela chce, by państwa członkowskie w dziedzinie energetyki jasno ustalały priorytety i wykazywały się większą solidarnością w ich realizacji. Komisja chce także, by – jeśli będzie to konieczne – umowy energetyczne z państwami trzecimi były negocjowane na poziomie całej UE. Chodzi o przypadki takie jak sprawa umowy z Azerbejdżanem i Turkmenistanem, która dotyczyła gazociągu kaspijskiego. Dla podjęcia decyzji w tej sprawie niezbędne było specjalne upoważnienie Rady Europy. UE zaproponuje również nowe partnerstwo z państwami z południowego regionu basenu Morza Śródziemnego w zakresie projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

W trakcie wielostronnych rozmów, w tym prowadzonych na forum Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, UE będzie opowiadać się za wiążącymi na poziomie międzynarodowym standardami bezpieczeństwa nuklearnego i dążyć do rozszerzenia ocen bezpieczeństwa nuklearnego na kraje sąsiadujące z UE. Komisja, wprowadzając te nowe rozwiązania, stara się zapobiec między innymi powtórzeniu się sytuacji z 2009 r., gdy doszło do przerw w dostawie gazu do Europy Zachodniej. O wspólne stanowisko UE wobec krajów trzecich Polska starała się już od tamtego czasu.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Edyta Żyła

Doradzą i przeszkolą

Znaczna część unijnych pieniędzy trafia do doradców, którzy pomagają zakładać firmy lub je rozwijać. Przedsiębiorcy mogą więc liczyć na bezpłatne szkolenia, wsparcie doświadczonych mentorów albo pomoc w przygotowaniu strategii marketingowej