Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Bogactwo jest wyzwaniem

Z rabinem Szalomem Berem Stamblerem rozmawia Filip Memches

Czym jest pieniądz w świetle judaizmu? Czy kwestie finansowe należą wyłącznie do sfery profanum, czy też mają jakieś odniesienie do sfery sacrum?

Pieniądz jest czymś potężnym. I tak jak każda potężna rzecz – na przykład alkohol – może prowadzić zarówno do dobra, jak i do zła. Żyd ma przede wszystkim obowiązek przez sześć dni w tygodniu pracować. W Talmudzie powiedziane jest, że lepiej zedrzeć skórę z martwego zwierzęcia, aby mieć co jeść, a więc robić coś, czego Żyd właściwie czynić nie powinien, niż nic nie robić i prosić o pieniądze innych. Ten drugi wariant ma być ostatnią deską ratunku. Jednakże dziesięcina jest jednym z najważniejszych obowiązków w religii żydowskiej. Tak więc to, czy pieniądz należy do sfery sacrum, czy ma odniesienie do sfery profanum, zależy wyłącznie od nas.

Jakie, poza dziesięciną, judaizm nakłada obowiązki dotyczące pieniędzy?

To są chociażby kwestie sposobu prowadzenia handlu. Powinien być w nim pewien porządek. Przychodzi do mnie człowiek i pyta, ile kosztuje u mnie chleb. Ja mu podaję cenę, którą uważam za rynkową. Jeśli się jednak okaże, że ją zawyżyłem o ponad 16 proc., to ten mój klient ma prawo zwrócić towar i odzyskać pieniądze. Tu drobna uwaga – te zasady nie mają zastosowania w przypadku handlu gruntami. W tym wypadku ceny mogą być różne. I w tym sensie nasza religia podobna jest do kapitalizmu – mogę kupić ziemię za 2 zł, a sprzedać za milion złotych. Ale są wyjątki. Jeśli mam pole obok pana i pan sprzedaje swoją ziemię, a ja chcę ją kupić, a oprócz mnie chce ją nabyć jeszcze ktoś, to pierwszeństwo powinienem mieć ja, ponieważ lepiej, kiedy całe rozległe pole uprawia jeden właściciel, niż gdy jest ono podzielone pomiędzy dwóch.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Anna Czyżewska

O wynagrodzeniu bez tabu

Zdecydowana większość pracowników uznaje, że rozmowę o podwyżce powinien zainicjować szef. Polacy nie są mistrzami negocjacji. Strategia biznesowej polemiki to wizytówka przedsiębiorcy

Piotr BOŻEJEWICZ

Może i koniec, ale nie świata

• TAKO RZECZE [P] •Skoro Obama nawet w części nie okazał się takim cudotwórcą, jak przepowiadali eksperci, to czemu Trump miałby być taki groźny, jak go malują ci sami ludzie?