Najnowsza interwencja Uważam Rze

Tu i teraz

Maurycy Klemens hrabia Zamoyski , ksiaze kardynal Adam Stefan Sapieha archiwum Marii Skarzynskiej/FOTONOVA

Kardynał niezłomny

Maciej Zakrzewski

Nie można w pełni zrozumieć postaci papieża bez poznania historii kardynała Sapiehy; nie można zrozumieć historii Kościoła w Polsce, zapominając o tej osobie

Kiedy dziś znalazłem się przed sarkofagiem św. Stanisława, uświadomiłem sobie, że poniżej tego ołtarza spoczywa mój… boję się wymówić… Poprzednik. Boję się wymówić dlatego, że wszyscy w Polsce wiedzą, co oznacza to nazwisko i imię, a przed chwilą słyszeliśmy, że Ojciec Święty mnie wskazał na jego następcę: Adam Stefan kardynał Sapieha”. Wypowiadając te słowa w dniu ingresu, arcybiskup Karol Wojtyła wziął na swoje barki dziedzictwo niezwykłego życia. Czynił to nieśmiało, z pewną obawą, z nieodłącznym pytaniem: czy sprostam? Wypełnił testament poprzednika, zapisując w historii Polski i Kościoła najokazalszą kartę..

Z Sapiehów

Pochodził z jednego z najpotężniejszych rodów magnackich. Wywodzący się z kniaziów litewskich Sapiehowie przez wieki zajmowali najwyższe urzędy w Rzeczypospolitej. W czasach zaborów zawsze gotowi byli do służby narodowi. Odnajdujemy ich wśród żołnierzy Napoleona, w armii Księstwa Warszawskiego i w gronie powstańców z 1831 i 1863 r. Wierność ojczyźnie wymagała ofiar. Po powstaniu listopadowym władze carskie skonfiskowały majątek Leona Sapiehy, który przeniósł się do Galicji i osiadł w Krasiczynie. Jego syn Adam Stanisław Sapieha za udział w powstaniu styczniowym został osadzony w więzieniu we Lwowie, skąd zbiegł i kontynuował działalność niepodległościową za granicą. Powrócił do Galicji po amnestii w 1865 r. Sceptyczny wobec ugodowej polityki stańczyków pozostał zawsze oddany sprawie niepodległego państwa.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Piotr BOŻEJEWICZ

Może i koniec, ale nie świata

• TAKO RZECZE [P] •Skoro Obama nawet w części nie okazał się takim cudotwórcą, jak przepowiadali eksperci, to czemu Trump miałby być taki groźny, jak go malują ci sami ludzie?

Adam Maciejewski

Polski kapitał na Kaukazie

Od 2014 r. w Armenii działa fabryka polskiej spółki Lubawa. Nawiązanie współpracy z rządem Armenii było możliwe dzięki promocji naszego przemysłu za granicą, wspieranej przez dotacje z UE