Najnowsza interwencja Uważam Rze

Cywilizacja

JAN POLKOWSKI, DZIALACZ NSZZ SOLIDARNOSC FOT. MAGDA STAROWIEYSKA/FOTORZEPA

Ze środka tajemnicy

Bronisław Wildstein

Dwa ostatnie tomy wierszy Jana Polkowskiego – „Cantus” i „Cień” – dowodzą, że jest on dziś jednym z najwybitniejszych polskich poetów. Jeśli nie najwybitniejszym

Czesław Miłosz pytał: „Czym jest poezja, która nie ocala Narodów ani ludzi?” w „Przedmowie”, wierszu zamykającym wydany w 1945 r. tom „Ocalenie”. Pytał w czasie szczególnym, gdy ludzkość, ocalona z najstraszliwszej w swojej historii wojny, kontemplowała rany, które powodowały, że wielu pytało: czy będzie możliwa poezja po Auschwitz? Pytanie miało charakter retoryczny, chociaż byli tacy, którzy odpowiadali na nie negatywnie. Kultura to sposób istnienia człowieka, a poezja gra w niej szczególną rolę. Wierzył w nią również Miłosz, który w tym samym tomie – jeszcze bardzo romantycznie – głosił, że:

Na nowym Campo di Fiori

Bunt wzniesie słowo poety.

Rok temu Jan Polkowski wystąpienie z okazji przyznania mu za tom „Cantus” Nagrody Andrzeja Kijowskiego zatytułował „Czy poezja ocala?” („Plus Minus”, 30.12.2010). Dla autora „Elegii z Tymowskich Gór” pytanie o poezję to pytanie o człowieczeństwo. Pisze: „Poezja jest jedynym medium zdolnym do budowy i zachowania ducha języka, chroni język przed skarleniem, a tym samym ocala przed małością tych, których współtworzy – jednostki i wspólnoty”.

Człowiek istnieje dzięki kulturze, której medium jest język. Poezja stanowi jego szczególne, graniczne doświadczenie. Jest medytacją nad nim samym, wyprawą do najdalszych granic znaczeń i rozumienia świata – tam, gdzie nie sięga już dyskursywny przekaz. Dlatego tak trudno pisać o poezji. Poeta staje się medium języka, docieka jego tajemnic, a poprzez nie sięgać powinien zagadki świata.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Anna Czyżewska

O wynagrodzeniu bez tabu

Zdecydowana większość pracowników uznaje, że rozmowę o podwyżce powinien zainicjować szef. Polacy nie są mistrzami negocjacji. Strategia biznesowej polemiki to wizytówka przedsiębiorcy

Wojciech Romański

W smoczym kręgu