Najnowsza interwencja Uważam Rze

Świat

Od lewej: Ribbentrop, Gauss, Stalin i Molotow, 23 sierpnia 1939 r. AFP

Konie trojańskie Kominternu

Maciej Korkuć

Legenda Frontów Ludowych jako narzędzia walki o pokój jest wciąż żywa. W rzeczywistości były one wyłącznie zręczną strategią Moskwy w walce o dominację w Europie

Towarzysze, pamiętacie starożytną opowieść o zdobyciu Troi (…). Atakująca armia nie była w stanie odnieść zwycięstwa, póki nie uciekła się do pomocy słynnego konia trojańskiego, udało mu się dotrzeć w samo serce wrogiej armii” – mówił szef Komitetu Wykonawczego Międzynarodówki Komunistycznej (Kominternu) Georgi Dymitrow na Kongresie w 1935 r. W taki sposób przedstawił istotę nowej strategii ruchu komunistycznego w Europie i na świecie. Jej symbolem i podstawowym hasłem było tworzenie Frontów Ludowych.

Światowa rewolucja

Od początku swojego istnienia ZSRR prowadził swoją politykę międzynarodową dwutorowo.

Z jednej strony funkcjonował jak inne państwa posługujące się własną polityką zagraniczną, z drugiej prowadził na olbrzymią skalę oddzielną aktywność poprzez utworzony w 1919 r., ulokowany w Moskwie Komintern (nazwa była skrótem od rosyjskiego brzmienia nazwy Kommunisticzeskij Internacjonał). Tylko w teorii był niezależnym od Kremla ciałem międzynarodowym. W rzeczywistości przywódcy sowieckiej partii od początku nadawali ton całej strukturze. Komintern był faktycznie ponadnarodową, scentralizowaną partią. Działające w poszczególnych państwach komunistyczne organizacje formalnie i faktycznie uczyniono po prostu narodowymi sekcjami Międzynarodówki. Zatwierdzanie obowiązujących programów politycznych, ustalanie strategii i taktyki ideologicznej czyniło z ulokowanego w Moskwie Komitetu Wykonawczego Kominternu prawdziwe centrum światowego ruchu rewolucyjnego. Bolszewicka Rosja stała się nie tylko centrum, ale też strategicznym zapleczem jego działalności, zapewniającym m.in. olbrzymie środki na funkcjonowanie partii komunistycznych i ich zawodowych funkcjonariuszy. Nieprzypadkowo systematycznie rósł budżet Kominternu, który już w 1930 r. dysponował olbrzymią sumą 1 mln rubli w złocie. Dwa lata później wydawał już niemal półtora miliona (1456 tys.) rubli w złocie.  

Związek Radziecki miał być tylko chwilowym przystankiem na drodze do rewolucji, która – jak to symbolicznie wyrażono nawet w sowieckim godle państwowym – miała szybko doprowadzić do powstania jednolitego komunistycznego organizmu na całym globie.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy