Najnowsza interwencja Uważam Rze

Temat numeru

Powrót do Betlejem

Paweł Lisicki

Czy Jezus wywodził się z rodu Dawida i urodził się w mieście, skąd pochodził żydowski król?

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina (...)”. Taki jest początek jednej z najbardziej znanych polskich kolęd. Betlejem to według Ewangelii miejsce, w którym przyszedł na świat Zbawiciel i najważniejszy symbol świąt Bożego Narodzenia.

To tam przecież przybywają z darami królowie, to tam, przy żłóbku, gromadzą się pasterze, owce, woły, to tam spoczywa Dzieciątko. Nie sposób wręcz zliczyć obyczajów i tradycji związanych z tym położonym tak blisko Jerozolimy miastem. Nie da się wymienić tych wszystkich mistrzów, którzy czy to pędzlem, czy dłutem, czy piórem – „Mroźna to była wyprawa/najgorsza pora roku” zaczyna piękną „Podróż trzech króli” Thomas Eliot – od wieków zgłębiali i pokazywali narodziny Pana.

Tym ważniejsze jest pytanie: czy przedstawione w Ewangeliach fakty miały miejsce? Co mówią na ten temat współcześni bibliści? Jak opowieść o narodzinach w Betlejem ma się do powszechnego przecież przeświadczenia, że Jezus pochodził z Nazaretu?

I, kwestia nie mniej istotna, czy nowo narodzone Dziecię faktycznie wywodziło się z rodu Dawida, co właśnie zakłada przyjście na świat w Betlejem, mieście, gdzie dziesięć wieków wcześniej urodził się największy żydowski król?

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy