Najnowsza interwencja Uważam Rze

Tu i teraz

DOM KULTURY CENTRUM "LOWICKA". UL. LOWICKA 21. DEBATA "JAKA POLSKA W JAKIEJ EUROPIE?", FOT.DANUTA MATLOCH/FOTORZEPA

Bezpieczeństwo przeciw wolności?

Bronisław Wildstein

Na trudne czasy musimy przygotować się, wzmacniając swoje państwo, a więc biorąc własne losy w swoje ręce. Nie potrzebujemy europejskiego ekonoma, aby podjąć racjonalną politykę gospodarczą

Żyjemy w królestwie oczywistości. Takie wnioski należałoby wyciągnąć, obserwując główny nurt polskich mediów i słuchając przodujących w nim dziennikarzy. Oczywiste jest dla nich, że rezygnacja z euro lub jego redukcja byłaby katastrofą, że im więcej kompetencji mają instytucje UE i ich urzędnicy, tym lepiej, że przekazanie zarządu nad krajowymi, zwłaszcza naszymi, finansami w ręce jakiegoś bliżej jeszcze niesprecyzowanego ciała europejskiego uzdrowi kontynentalną i polską gospodarkę. Jasne jest, że postęp to odbieranie krajom ich uprawnień oraz przekazywanie ich instancjom europejskim i że rozwiązania, które proponowane są w Brukseli, ale także w Berlinie czy Paryżu, mają na celu wyłącznie nasze wspólne dobro, a politycy i urzędnicy tam działający wznieśli się ponad partykularne korzyści i reprezentują bezinteresowną europejską tożsamość, a także że w świecie zacieśniających się więzi ekonomicznych suwerenność przestaje cokol-wiek znaczyć i zostaje odesłana na śmietnik historii. Rzecznicy tych poglądów głoszą, że kto ich nie akceptuje, może być powodowany wyłącznie ignorancją lub złą wolą, a najpewniej obie-ma naraz.

Jeśli więc dyskusje dotyczyć mogą tylko praktycznych detali, jasne, że winny zostać scedowane na specjalistów, którzy policzą, jak szybko Polska powinna do euro przystąpić, a także rozstrzygnąć, jak powinna wyglądać procedura wyboru poszczególnych władz UE itp. Skoro więc wszystkie podstawowe sprawy polityczno-ekonomiczne są bezsprzeczne, a szczegółowe rozwiązania siłą rzeczy trafić muszą w ręce specjalistów, nasza wolność w sferze życia zbiorowego przestaje istnieć.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Edyta Żyła

Doradzą i przeszkolą

Znaczna część unijnych pieniędzy trafia do doradców, którzy pomagają zakładać firmy lub je rozwijać. Przedsiębiorcy mogą więc liczyć na bezpłatne szkolenia, wsparcie doświadczonych mentorów albo pomoc w przygotowaniu strategii marketingowej