Najnowsza interwencja Uważam Rze

Tu i teraz

Posiedzenie Komitetu Centralnego PZPR. w 1981. Od lewej Mieczyslaw Rakowski, Stanislaw Olszowski, Wojciech Jaruzelski, Stanislaw Kania wowczas I sekretarz PZPR FotJan Morek /Forum

Jaruzelski: działać radykalnie

Piotr Gontarczyk

Fragment stenogramu z posiedzenia rządu PRL z 13 grudnia 1981 r. wiele mówi o zamiarach Wojciecha Jaruzelskiego – głównego architekta tamtych wydarzeń

Mimo upływu 30 lat wiele elementów dotyczących wprowadzenia stanu wojennego pozostaje nieznanych lub trudnych do jednoznacznej interpretacji. Wiele decyzji podejmowano wtedy ustnie, wiele dokumentów zniszczono na polecenie głównego autora stanu wojennego Wojciecha Jaruzelskiego. Bardzo istotne dokumenty sowieckie z lat 80. – w tym przede wszystkim Sztabu Generalnego Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej i KGB – są niedostępne.

Co ciekawe, także polskie archiwa kryją jeszcze wiele tajemnic, a niektóre dokumenty są dopiero odkrywane.

Do tych należy tajny stenogram z posiedzenia Rady Ministrów, które odbyło się późnym wieczorem 13 grudnia 1981 r. Dokument ten nie zawiera wiadomości o przełomowych decyzjach politycznych – te wprowadzono w życie prawie dobę wcześniej – ale podaje wiele ciekawych informacji na temat ustnych poleceń wydawanych przez Wojciecha Jaruzelskiego swoim podwładnym. Warto pamiętać, że bardzo istotne z tego punktu widzenia stenogramy obrad Biura Politycznego KC PZPR z 1981 r. zostały zniszczone w 1990 r. przez ostatniego sekretarza partii komunistycznej Mieczysława F. Rakowskiego. Wykonywał on w tym zakresie polecenia ówczesnego prezydenta, formalnie już bezpartyjnego Wojciecha Jaruzelskiego. Ze względu na wspomniane niszczenie dokumentów protokół posiedzenia rządu z dnia, w którym wprowadzono stan wojenny, wydaje się jednym z najciekawszych dokumentów dotyczących tej problematyki, bo świetnie ilustruje wyrażane wówczas poglądy zarówno samego towarzysza generała, jak i jego najbliższego otoczenia.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Andrzej Sadowski

Wolność tak, ułatwienia nie

• RAZ POD WOZEM, RAZ POD WOZEM • Dopóki rządzący w Polsce będą mówić o ułatwieniach i ulgach dla przedsiębiorców, a nie o przywróceniu wolności gospodarczej, dopóty nie wybijemy się na ekonomiczną niepodległość