Najnowsza interwencja Uważam Rze

Tu i teraz

Nz. Wojciech Ziembinski (C) wsrod dziennikarzy. oe/mw PAP/CAF/Stefan Kraszewski Wojciech Ziembinski og3asza dziennikarzom zawiazanie sie Klubow Slu?by Niepodleg3o?ci przed Hal1 Oliwii w trakcie Zjazdu NSZZ Soldarno?a, 28 wrze?nia 1981. Z prawej

Marzyciele i rewolucjoniści

Wojciech Bogaczyk

Kto dziś pamięta, że 30 lat temu Bronisław Komorowski i Jarosław Kaczyński razem zakładali Kluby Służby Niepodległości?

Legalny Niezależny Samorządny Związek „Solidarność” wchodził na drogę zderzenia czołowego z komunistyczną władzą, gdy jesienią 1981 r. powstały Kluby Służby Niepodległości. Ich inicjatorzy uznali, że rewolucja solidarnościowa musi wejść w nową fazę wyłaniania się grup, które już wyraźnie stawiać będą postulat suwerenności Polski.

Historia ruchów niepodległościowych, które konkurowały ze środowiskiem lewicy laickiej na przełomie lat 70. i 80., została zapomniana. Nic dziwnego – tradycja KOR ma silnego rzecznika  – „Gazetę Wyborczą” i znalazła dla siebie tak pracowitego dziejopisa jak prof. Andrzej Friszke. W jej cieniu znajduje się tradycja opozycji niepodległościowej z lat 60. i 70. Uczestnicy tego nurtu uważali się za kontynuatorów antysowieckiego i antykomunistycznego zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, działającej bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej. Pomostem pomiędzy tym ruchem (został on z całą bezwzględnością zniszczony przez UB na przełomie lat 40. i 50.) a opozycją tworzącą się w drugiej połowie lat 70. była konspiracyjna organizacja niepodległościowa, która przeszła do historii pod nazwą Ruch. Nurt ten najlepiej personifikuje Marian Gołębiewski – cichociemny, oficer AK na Zamojszczyźnie, członek I Zarządu WiN, więzień stalinowski, uczestnik Ruchu sądzony w procesie tej organizacji i ponownie więziony, w 1977 r. współzałożyciel Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, w stanie wojennym internowany na Białołęce. Młodzi uczestnicy ROPCiO uznawali tę tradycję za własną.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Polacy coraz częściej kupują online. Co ich przekonuje do tej formy zakupów?

Kupujemy na potęgę. Rynek dóbr konsumenckich rozwija się dynamicznie, a my – konsumenci – podążamy za najnowszymi trendami. Kupujemy nie tylko więcej, ale i korzystając ze znacznie...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Artur Osiecki

Brexit mobilizuje regiony

Województwa chcą przyspieszyć realizację nowych programów regionalnych zarówno ze względu na zbliżający się przegląd unijny, jak i potencjalne negatywne konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej