Najnowsza interwencja Uważam Rze

Tu i teraz

Bywa, że służby naciągają

Tomasz Pietryga

Ze Zbigniewem Rauem, specjalizującym się  w problematyce zwalczania przestępczości zorganizowanej

Jakie jest prawdopodobieństwo, że nasza rozmowa jest teraz podsłuchiwana?

Statystycznie znikome. Mamy ok. 40 mln telefonów, z czego 7 tys. rocznie jest podsłuchiwanych, można policzyć.

Kiedy przeciętny obywatel musi się liczyć z tym, że będzie podsłuchiwany?

Kiedy popełni przestępstwo z tzw. katalogu (np. handel narkotykami). Regulują to ustawy określające działanie poszczególnych dziewięciu służb (policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, ABW, Agencja Wywiadu, CBA, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Wywiad Skarbowy). Wcześniej sąd okręgowy na wniosek prokuratora musi wyrazić na to zgodę.

Możemy też znaleźć się na linii podsłuchu przypadkiem, dzwoniąc do osoby podsłuchiwanej.

Oczywiście jest to możliwe, gdy osoba, do której dzwonimy, jest podejrzana o przestępstwo. Pewnie nigdy się o tym nie dowiemy, gdyż materiał z podsłuchu nie zawsze kończy się aktem oskarżenia. W takim przypadku jest niszczony.

To stwarza pole do nadużyć.

Zdarzały się sytuacje, że z czasem okazywało się, iż decyzja o kontroli operacyjnej była naciągnięta. Tak było w przypadku Janusza Kaczmarka. Prawdopodobnie sąd nigdy nie zgodziłby się w jego sprawie na podsłuch – gdyby służby nie stwierdziły, że chcą podsłuchiwać numer nieznany, bo nie wiedzą, do kogo należy. W przypadku osób publicznych, polityków, dziennikarzy może być niestety tak, że nie wszystko, co znajdzie się we wniosku o założenie podsłuchu, jest zgodne z prawdą.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Polacy coraz częściej kupują online. Co ich przekonuje do tej formy zakupów?

Kupujemy na potęgę. Rynek dóbr konsumenckich rozwija się dynamicznie, a my – konsumenci – podążamy za najnowszymi trendami. Kupujemy nie tylko więcej, ale i korzystając ze znacznie...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Anna Czyżewska

O wynagrodzeniu bez tabu

Zdecydowana większość pracowników uznaje, że rozmowę o podwyżce powinien zainicjować szef. Polacy nie są mistrzami negocjacji. Strategia biznesowej polemiki to wizytówka przedsiębiorcy