Najnowsza interwencja Uważam Rze

Bez muzyki w szkole

Podzielając w znacznej mierze spostrzeżenia prof. Ryszarda Legutki [„Szkoła w zapaści", „URz" nr 5 (74) z 13 lutego br.], pozwalam sobie zwrócić uwagę na obszar kształcenia ogólnego totalnie zaniedbany zarówno przez obecne, jak i przez wszystkie poprzednie władze oświatowe, mianowicie na muzykę. Jej znaczenie dla rozwoju psychospołecznego młodego pokolenia jest nie do przecenienia, ale oddziałuje ona obecnie przede wszystkim za pośrednictwem Internetu. Młodzi ludzie, pozbawieni elementarnych umiejętności muzycznych, stają zupełnie bezbronni wobec ogromu możliwości oferowanych przez to medium. A jednocześnie – ponieważ, jak napisała kiedyś trafnie jedna z uczennic gimnazjum, ich dusze „pragną muzyki" – stają się nieco bezwolnym „rynkiem zbytu" dla wszelkiej trzecio-, drugo-, a nawet niechby i pierwszorzędnej importowanej produkcji, z którą mniej lub bardziej świadomie zasysają towarzyszące jej ideologie. Potężne oddziaływanie muzyki zna każdy, kto choć raz widział, jakie emocje w młodych wykonawcach wywołuje śpiewanie np. polskich pieśni patriotycznych, o wykonywaniu innych dobrych utworów z polskiej i światowej literatury muzycznej nie wspominając.

I nie wspominając również o tym, że niejednokrotnie właśnie granie na instrumencie ma większe walory wychowawcze niż wszelkie grupy terapeutyczne i programy pomocy psychologicznej.

Z poważaniem

Maria Szreder, Warszawa

Ma Pani rację – muzyka to wspólnota. A wspólnot twórcy edukacji III RP nie lubią. Teraz trwają usilne prace, rozpoczęte przez panią minister Katarzynę Hall, która na zawsze będzie na niechlubnej liście niszczycieli polskiej edukacji, by wyrugować także wspólnotę, jaką daje lektura dzieł narodowego panteonu i znajomość wspólnej historii. Po co Polacy mają znać Sienkiewicza i własne dzieje? Jeszcze pomyślą, że są częścią wielkiego narodu i nie będą ulegali pedagogice wstydu. Ten atak na polski kod kulturowy, na ostatnie miejsce w przestrzeni publicznej, gdzie jest wpajany, szokuje i obezwładnia swoją skalą. A jednak, mimo protestów, rząd pana premiera Tuska, historyka, przy milczeniu prezydenta Komorowskiego, też historyka, ruguje od przyszłego roku potężną część programu nauczania historii i języka polskiego. Sprawy jednak nie odpuścimy i będziemy do tematu wracali.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Edyta Żyła

Doradzą i przeszkolą

Znaczna część unijnych pieniędzy trafia do doradców, którzy pomagają zakładać firmy lub je rozwijać. Przedsiębiorcy mogą więc liczyć na bezpłatne szkolenia, wsparcie doświadczonych mentorów albo pomoc w przygotowaniu strategii marketingowej