Najnowsza interwencja Uważam Rze

Tu i teraz

Wbrew hagiografom

Lech Kowalski

Dokumenty z archiwów wojskowych pokazują, jak za wszelką cenę Jaruzelski dążył do realizowania wytycznych radzieckich przywódców. Oto fragment „Generała ze skazą”

Rozdział stanowisk nastąpił według schematu wcześniej wypracowanego na ul. Klonowej, w gabinecie Jaruzelskiego. Gierek, po objęciu stanowiska „pierwszego", obwieścił „swoją" wolę. Na VII Plenum Komitetu Centralnego PZPR, 20 grudnia 1970 r., jedynie przyklaśnięto kolejnemu rozdaniu. Spiskowcy zostali wynagrodzeni: Babiuch został członkiem, a Jaruzelski zastępcą członka Biura Politycznego KC. Szlachcic i Kania musieli trochę poczekać: pierwszy z nich w lutym 1971 r. został ministrem spraw wewnętrznych, drugi w kwietniu tego samego roku sekretarzem KC PZPR. Wszyscy byli zadowoleni.

Generał urażony

Na początku 1971 r. Barbara Seidler z „Życia Literackiego" zakłóciła poczucie szczęśliwości panujące na szczytach nowego układu partyjno-rządowego, domagając się pełnego wyjaśnienia okoliczności stłumienia buntu robotniczego na Wybrzeżu i wskazania odpowiedzialnych za ten dramat. Gen. Jaruzelski poczuł się najbardziej urażony i polecił swym podwładnym z Głównego Zarządu Politycznego WP, z gen. Urbanowiczem na czele, wystosować oficjalny protest. Jego autorzy domagali się m.in. usunięcia redaktora naczelnego „Życia Literackiego" – Władysława Machejka. Gdyby mogli, prawdopodobnie wcieliliby do armii autorkę artykułu, jak to praktykowali wcześniej wobec alumnów czy niesfornych studentów w marcu 1968 r.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Intermedia

• MYŚLI I SŁOWA • BEATA SZYDŁO