Najnowsza interwencja Uważam Rze

Tu i teraz

Kilka pytań o Turowskiego

Cezary Gmyz

Były PRL-owski szpieg został uwolniony od zarzutu kłamstwa lustracyjnego

Mimo niewątpliwych dowodów służby Tomasza Turowskiego w komunistycznym wywiadzie warszawski sąd apelacyjny uwolnił go od zarzutu kłamstwa lustracyjnego. Co więcej, uznał, że „sprawa w ogóle nie powinna trafić do sądu, a postępowanie lustracyjne nie powinno się odbyć". Dlaczego? Tego się już nie dowiedzieliśmy.

Proces Tomasza Turowskiego był najtajniejszym procesem III Rzeczypospolitej. Na pierwsze posiedzenie, które odbyło się w ubiegłym roku, Turowski przybył w asyście antyterrorystycznej. Potem najważniejsze przesłuchania odbywały się w specjalnie zabezpieczonej przed podsłuchami sali Sądu Najwyższego.

W niej też ogłoszono wyrok sądu apelacyjnego.

Przewodniczącym składu orzekającego był sędzia Jarosław Góral, który w 1995 r. wydał wyrok uniewinniający w sprawie generałów Władysława Ciastonia i Zenona Płatka, których prokuratura oskarżyła o podżeganie do zbrodni zabójstwa ks. Popiełuszki i kierowanie jego wykonaniem. Dziesięć lat później nie zgadzał się z wyrokiem sądu apelacyjnego w sprawie lustracji Józefa Oleksego. Złożył zdanie odrębne od wyroku uznającego byłego premiera za kłamcę lustracyjnego. Twierdził, że Agenturalny Wywiad Operacyjny, którego współpracownikiem miał być Oleksy, nie podlega lustracji.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy