Najnowsza interwencja Uważam Rze

Cywilizacja

Antysemityzm konsekwencja oswiecenia? Takie sa wnioski Hannah Arendt

Antysemityzm jako paradoks nowoczesności

Filip Memches

Oświecenie wyprowadziło Żydów z getta, ale stworzyło też mechanizmy, które wpędziły ich do niego z powrotem. W znacznie drastyczniejszej formie

Po II wojnie światowej antysemityzm stał się w krajach zachodnich zjawiskiem marginalnym. Okryty hańbą kojarzy się raczej z kryminalnymi subkulturami aniżeli poważną polityką. Również w III RP mogliśmy się nieraz dobitnie przekonać, że straszenie wyborców żydowskimi spiskami nie pomaga w zdobyciu władzy.

Powstaje zatem pytanie: „Po co się zajmować czymś, co nie odgrywa w życiu publicznym istotnej roli?". Odpowiedź zawiera błyskotliwie napisany esej „Antysemityzm" z międzywojennego okresu działalności wybitnej badaczki systemów totalitarnych Hannah Arendt. Stanowi on zasadniczą część książki „Drut kolczasty", do której dołączony został również szkic „Myśl, co robisz" znanego poety W.H. Audena.

Przewodnią tezę Arendt można zinterpretować następująco: antysemityzm jest nieodłącznie związany z przemianami modernizacyjnymi. Ilustruje on pułapki nowoczesności. Sytuacja Żydów od okresu oświecenia uległa radykalnej zmianie. W dawnych czasach byli oni postrzegani jako odrębna, zamknięta w sobie grupa religijna czy wręcz warstwa społeczna. Taka kategoria jak „naród" wtedy nie funkcjonowała. Wrogość rdzennych, chrześcijańskich mieszkańców Europy wobec Żydów nosiła zatem znamiona nie antysemityzmu, lecz antyjudaizmu, a to przecież nie to samo.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Intermedia

• MYŚLI I SŁOWA • BEATA SZYDŁO