Najnowsza interwencja Uważam Rze

Historia

Pierwszy raz za kratami

Roman Graczyk

Prezentujemy fragment biografii Wiesława Chrzanowskiego, która ukaże się w tym roku nakładem wydawnictwa Świat Książki (Weltbild)

Wiesław Chrzanowski 13 maja 1946 r. zostaje aresztowany na ulicy, gdy z plikiem papie-rów  procesowych pod pachą zmierza do sądu . W MBP jest prze-słuchiwany pod kątem związków z niele-galnym Stronnictwem Narodowym.

Zostaje zwolniony po pięciu dniach, jak wynika z tajnego meldunku do „Prusa" (Tadeusza Micińskiego) – członka Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego. Meldunek zachował się do naszych dni, wpadł w ręce UB wskutek nieostrożności „Prusa".

„Meldunek powyższy – pisał wypuszczony z gmachu MBP Chrzanowski – składam jako członek Okręgu Stołecznego SN – 1546 w związku ze swoim aresztowaniem, pozostającym w związku z pracą w SN. Dnia 13 maja br. zostałem aresztowany na ulicy i autem przewieziony do Ministerstwa Bezpieczeństwa. Tu przebywałem przez 5 dni w Departamencie III Wydziale III, który zajmuje się sprawami centralnych ośrodków Ruchu Narodowego. Zarzucono mi udział w Komendzie Wojskowej SN(NZW), redagowanie »Wszechpolaka« oraz kierowanie Młodzieżą Wszechpolską w Warszawie. Na trop mój wpadli w związku z aresztowaniem sztabu NZW [...]. Dane co do mojej osoby złożyła w śledztwie Dusia, oprócz tego Bezpieczeństwo posiada jeszcze parę donosów, źródła których nie mogę ustalić. [...]

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Polacy coraz częściej kupują online. Co ich przekonuje do tej formy zakupów?

Kupujemy na potęgę. Rynek dóbr konsumenckich rozwija się dynamicznie, a my – konsumenci – podążamy za najnowszymi trendami. Kupujemy nie tylko więcej, ale i korzystając ze znacznie...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Ewa Bednarz

Kredyt z plastiku

Tylko część banków decyduje się na wydawanie przedsiębiorcom kart kredytowych. Znacznie chętniej oferują im dużo kosztowniejsze karty obciążeniowe