Najnowsza interwencja Uważam Rze

Walka o historię trwa

Jako uczestnicy tzw. okrągłego stołu historyków zwołanego przez prezydenta RP [...] nadal uważamy, że historia powinna być aż do klasy maturalnej wykładana jako normalny przedmiot kursowy, a zadaniem władz szkolnych jest znalezienie najlepszej metody, aby to umożliwić. Przypominamy, że w dotychczasowym systemie od czasów reform ministra Handkego w trzeciej klasie liceum niehumaniści mieli zaledwie jedną godzinę historii, co rzeczywiście nie ułatwiało wyrobienia się z materiałem, a teraz zostało wykorzystane jako argument na rzecz rezygnacji ze wspólnego kursu tego przedmiotu. Jesteśmy sceptyczni wobec idei zbyt wczesnej specjalizacji młodzieży szkolnej. Uważamy, że wspólny kanon wiedzy historycznej jest podstawą tożsamości patriotycznej i obywatelskiej. [...] Jako minimalny warunek zachowania wspólnego kanonu wiedzy historycznej uważamy obowiązkowe wprowadzenie do programu każdej klasy liceum modułu „Ojczysty panteon, ojczyste spory". Jest on dziś jednym z wielu elementów programu nowego przedmiotu historia i społeczeństwo. [...] Przypominamy, że do drugiej klasy liceum nowy program nauczania historii dotrze za półtora roku. Ta zmiana nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji organizacyjnych, nie pociąga żadnych dodatkowych kosztów. Wymaga tylko podpisu ministra. [...]

Mówimy wszystkim protestującym: jest promyk nadziei, ale walka o kształt nauczania historii się nie skończyła.

Andrzej Nowak,
Ryszard Nowak,
Andrzej Rachuba,
Wojciech Roszkowski,
Piotr Zaremba,
Jan Żaryn

 

Dziękujemy za przesłanie listu, w pełni solidaryzujemy się z walką o uratowanie nauczania historii, języka polskiego i – automatycznie – wartości patriotycznych. Jesteśmy sercem ze wszystkimi protestującymi i głodującymi w tej sprawie. Cieszy, że protesty te mają tak duży zasięg.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Andrzej Sadowski

Wolność tak, ułatwienia nie

• RAZ POD WOZEM, RAZ POD WOZEM • Dopóki rządzący w Polsce będą mówić o ułatwieniach i ulgach dla przedsiębiorców, a nie o przywróceniu wolności gospodarczej, dopóty nie wybijemy się na ekonomiczną niepodległość

Wojciech Romański

W smoczym kręgu