Najnowsza interwencja Uważam Rze

Jan Karski czuł się katolikiem

W telewizji, i to w TVN (!), w czwartek 31 maja po raz pierwszy usłyszeliśmy, że Jan Karski był człowiekiem religijnym. Powiedział to Adam Daniel Rottfeld, po odebraniu w Waszyngtonie z rąk Baracka Obamy Prezydenckiego Medalu Wolności.

Tak, Jan Karski był katolikiem. Ukończył w Waszyngtonie jezuicki Georgetown University, w którym następnie został profesorem. Kiedy w 1980 r. odwiedziłem ten uniwersytet, jego rektor przedstawił mnie prof. Karskiemu. Byłem zaskoczony tym, że witając i żegnając się z księdzem rektorem, całował go w rękę, używając przy tym grzecznościowego zwrotu „Most Reverend Father" (Najprzewielebniejszy Księże).

Kilka lat później, podczas kolejnej wizyty w Waszyngtonie, parokrotnie spotykałem się z Janem Karskim, zawsze w restauracji przy Dupont Circle. Rozmawialiśmy o jego roli emisariusza Polski Podziemnej, informującego prezydenta Roosevelta i inne osobistości w USA o zagładzie Żydów w okupowanej przez Niemców Polsce. Interesował mnie ponadto fakt, iż powiązany rodzinnie z PPS Jan Kozielecki (takie nazwisko przed przyjęciem pseudonimu Karski posiadał) cieszył się w czasie wojny zaufaniem środowisk chrześcijańsko-demokratycznych Polski Podziemnej. Tłumaczył, że wynikało to ze znanej im jego lojalności wobec legalnych władz Rzeczypospolitej. Nasze obiadowe spotkania pozwoliły mi także poznać codzienne i proste świadectwo wiary Karskiego. Kiedy zasiadaliśmy do stołu, profesor Karski zaproponował rybę, mówiąc: „Dziś piątek, po mięso sięgniemy następnym razem". Gdy dania pojawiły się na stole, Karski wstał, ja za nim, i przeżegnaliśmy się obaj. Zrozumiałem, że był on socjalistą w polityce, a katolikiem w codziennym życiu.

prof. Ryszard Bender

 

Bardzo dziękujemy panu profesorowi za to uzupełnienie wiedzy o Janie Karskim, który – przypomnijmy – był oficjalnym wysłannikiem Polskiego Państwa Podziemnego na Zachód, wysłanym w celu zaalarmowania świata o dokonywanej przez Niemców zagładzie Żydów.

Wstępniak

Materiał Partnera

Polacy coraz częściej kupują online. Co ich przekonuje do tej formy zakupów?

Kupujemy na potęgę. Rynek dóbr konsumenckich rozwija się dynamicznie, a my – konsumenci – podążamy za najnowszymi trendami. Kupujemy nie tylko więcej, ale i korzystając ze znacznie...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Artur Osiecki

Brexit mobilizuje regiony

Województwa chcą przyspieszyć realizację nowych programów regionalnych zarówno ze względu na zbliżający się przegląd unijny, jak i potencjalne negatywne konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej