Najnowsza interwencja Uważam Rze

Tu i teraz

Widmo sekularyzmu

Grzegorz Górny

To, że Kościół przeżywa kryzys, widać gołym okiem. Co może zmienić tę sytuację? Charyzmat osób świeckich? Powrót do pewnych form Kościoła pierwotnego?

W czerwcu 2010 r. Benedykt XVI ogłosił powstanie Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji. Zadaniem nowej watykańskiej dykasterii stało się szukanie odpowiedzi na masową sekularyzację, jaka dotknęła obecnie kraje cywilizacji zachodniej.

Dziś ogromna rzesza chrześcijan deklaruje się co prawda jako ludzie wierzący, ale w praktyce ignorują to, co mówi Kościół, i żyją tak, jakby Boga nie było. Wynika to głównie z faktu, że przestali myśleć o swojej wierze i postrzegać siebie w kategoriach chrześcijańskich, ulegli natomiast zsekularyzowanej wizji świata.

Charyzmatycy i urzędnicy

Kościół przeżywał w swej historii wiele kryzysów. Jak na ich wyzwanie odpowiadało wówczas papiestwo? Czy powoływano specjalne kongregacje, które miały zaradzić pojawiającym się problemom? Dzieje chrześcijaństwa wykazują zadziwiającą prawidłowość: impuls odnowicielski wychodził od charyzmatycznych liderów, którzy tworzyli nowe formy ewangelizacji. Najczęściej materializowały się one w kształtach organizacyjnych i strukturach, jakie wcześniej w Kościele nie istniały. Tak było choćby z benedyktynami, dominikanami, franciszkanami czy jezuitami.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Andrzej Sadowski

Wolność tak, ułatwienia nie

• RAZ POD WOZEM, RAZ POD WOZEM • Dopóki rządzący w Polsce będą mówić o ułatwieniach i ulgach dla przedsiębiorców, a nie o przywróceniu wolności gospodarczej, dopóty nie wybijemy się na ekonomiczną niepodległość

Artur Osiecki

Brexit mobilizuje regiony

Województwa chcą przyspieszyć realizację nowych programów regionalnych zarówno ze względu na zbliżający się przegląd unijny, jak i potencjalne negatywne konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej