Najnowsza interwencja Uważam Rze

Aktualności

REDAKCJA UWAŻAM RZE

Redakcja

Redaktor naczelny: Paweł Jabłoński
Zastępcy redaktora naczelnego: Krzysztof Galimski i Wojciech Romański
Sekretarz redakcji: Anna Magierska 
Redaktor: Agnieszka Niemojewska
Projekt graficzny: Malwina A. Użarowska
Graficy: Malwina A. Użarowska, Maciej Kiełkucki
Fotoedycja: Piotr Król
Internet: Grzegorz Jakubowski

Komentatorzy i stali współpracownicy:
Grzegorz Benda, Robert Cheda, Paweł Gałka, Rafał Kotomski, Emilia Kunikowska, Paweł Łepkowski, Rafał Otoka-Frąckiewicz, Tomasz Pichór, Leszek Pietrzak, Aleksander Piński, Anna Raczyńska, Andrzej Sadowski, Tomasz Teluk, Andrzej Urbański, Jakub Wozinski, Paweł Zarzeczny

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów. 
Copyright © UWAŻAM RZE sp. z o.o. 
Wszystkie prawa zastrzeżone (włącznie z tłumaczeniem na języki obce)

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Wojciech Romański

W smoczym kręgu

Adam Maciejewski

Polski kapitał na Kaukazie

Od 2014 r. w Armenii działa fabryka polskiej spółki Lubawa. Nawiązanie współpracy z rządem Armenii było możliwe dzięki promocji naszego przemysłu za granicą, wspieranej przez dotacje z UE