Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Piotr Cywiński wyróżniony

Laureatami tegorocznej edycji Nagrody im. Macieja Płażyńskiego zostali dziennikarze z Polski, Litwy, Holandii i ze Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo wyróżniono dziennikarzy z Rosji i Niemiec. Jury wybrało zwycięzców spośród 55 nominacji z wszystkich kontynentów.

W kategorii „Dziennikarz medium polonijnego" laureatką jest Barbara Sosno z Radia Znad Wilii, nagrodzona za cykl audycji poświęconych problematyce polskiego szkolnictwa na Litwie.

W kategorii „Dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne" wygrała Jolanta Roman-Stefanowska z TVP Gdańsk, autorka reportaży o Polakach mieszkających w Kazachstanie i w Rosji. Ponadto jury wyróżniło w tej kategorii Piotra Cywińskiego z tygodnika „Uważam Rze" – za profesjonalne i bezkompromisowe podejmowanie trudnych tematów w artykułach „Bunt straceńców" i „Tragarze obciążeń".

W kategorii „Dziennikarz zagraniczny publikujący na tematy Polonii" laureatką jest Małgorzata Bos-Karczewska, autorka publikacji w „NRC Handelsblad" na temat rządowych planów wydalenia z Holandii bezrobotnych Polaków, czym rozpoczęła dyskusję w mediach holenderskich i światowych o traktowaniu polskich imigrantów w Holandii. W kategorii „Redakcja medium polonijnego" triumfował „Nowy Dziennik – Polish Daily News" z Nowego Jorku, nagrodzony za nowoczesne i profesjonalne dziennikarstwo służące Polonii amerykańskiej. Ponadto jury wyróżniło w tej kategorii redakcję dwumiesięcznika „Dom Polski" wydawanego w Tomsku – za podtrzymywanie polskich tradycji na terenie Syberii i całej Rosji.

Laureatów wyłoniło jury: Jakub Płażyński (przewodniczący), Andrzej Grzyb (senator RP), Jarosław Gugała (Polsat), Jerzy Haszczyński („Rzeczpospolita"), Małgorzata Naukowicz (Polskie Radio) oraz Karolina Grabowicz-Matyjas (dyrektor Muzeum Emigracj). Wręczenie nagrody – 20 października w Gdyni.

—urz

Wstępniak

Materiał Partnera

Polacy coraz częściej kupują online. Co ich przekonuje do tej formy zakupów?

Kupujemy na potęgę. Rynek dóbr konsumenckich rozwija się dynamicznie, a my – konsumenci – podążamy za najnowszymi trendami. Kupujemy nie tylko więcej, ale i korzystając ze znacznie...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy