Najnowsza interwencja Uważam Rze

Temat numeru

Jan XXIII podczas Soboru Watykanskiego II, Watykan, 8 grudnia 1962 r.

Pół wieku blednięcia

Piotr Semka

W dyskusji nad zaletami i wadami Soboru Watykańskiego II najrzadziej mówi się o jego wpływie na osłabienie obecności katolików w życiu politycznym Zachodu

Dzisiejsze partie chadeckie albo są już wypłukane z tożsamości chrześcijańskiej, albo podtrzymują odwołania do wiary dla usprawiedliwiania agendy politycznej lewicy. Niektórzy bardziej uczciwi intelektualnie politycy chadeccy wręcz proponują, by odejść od tej etykietki. Przykładowo w łonie szwajcarskiej chadecji już parokrotnie wybuchały dyskusje, czy nie zmienić nazwy tego ugrupowania na partię humanizmu. Także w Niemczech biskupi i katoliccy publicyści już coraz rzadziej zadają pytanie, co tak naprawdę ma oznaczać określenie „Christlich" w nazwie CDU i CSU.

Trudno nie zauważyć, że proces rozkładu ideowego partii katolickich w polityce Zachodu zintensyfikował się właśnie po Soborze Watykańskim II. W tym kontekście wskazuje się na konstytucję duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes". Dokument ten przyjęto na sam koniec soboru 7 grudnia 1965 r., ale był on wynikiem dyskusji, która towarzyszyła wszystkim sesjom soboru z lat 1962–1965.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Intermedia

• MYŚLI I SŁOWA • BEATA SZYDŁO

Artur Osiecki

Brexit mobilizuje regiony

Województwa chcą przyspieszyć realizację nowych programów regionalnych zarówno ze względu na zbliżający się przegląd unijny, jak i potencjalne negatywne konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej