Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

E-papieros z dala od autobusów

Stołeczni radni chcą zmienić regulamin przewozów środkami komunikacji miejskich.

Oprócz wielu typowo technicznych rozwiązań projekt uchwały przewiduje m.in. zakaz używania w pojazdach, na przystankach i stacjach metra elektronicznych papierosów – tzw. e-papierosów.

„Przedmiotowy przepis został uszczegółowiony ze względu na fakt coraz większej popularności tzw. e-papierosów" – napisano w uzasadnieniu do uchwały. Są jednak miasta, gdzie zakaz już obowiązuje. Tak jest np. w Poznaniu.

– Opary wydychane przez palaczy e-papierosów zawierają śladowe ilości nikotyny – tłumaczy rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Igor Krajnow. – Czasem mają też specyficzny zapach, który drażni osoby znajdujące się w pobliżu.

Na temat szkodliwości tego rodzaju używek specjaliści wypowiadają się ostrożnie.    —r.b., kno

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Artur Osiecki

Brexit mobilizuje regiony

Województwa chcą przyspieszyć realizację nowych programów regionalnych zarówno ze względu na zbliżający się przegląd unijny, jak i potencjalne negatywne konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej