Najnowsza interwencja Uważam Rze

Tu i teraz

Sny o potędze

Tomasz Urbaś

Polska odzyska niepodległość, będzie mocarstwem, da światu wielkiego papieża – to najbardziej znane z przepowiedni z XIX i XX w.

Jan Cieplak (1857–1926) kilka miesięcy przed śmiercią został wyznaczony na arcybiskupa Wilna. Przypisywane jest mu autorstwo wiersza z roku 1888 lub 1889. Po opisach I i II wojny światowej tak widzi czasy nam współczesne:

Niedźwiedź, co dotąd zżerał własne dzieci,

Krwią się zachłyśnie własną i upadnie.

Ten niby „olbrzym" przed karłem z północy

Drugi cios straszny z południa otrzyma,

A smok ze wschodu dobije olbrzyma.

Wszechmocny Pan Bóg kartę dziejów zmieni.

W stolicy Pańskiej tajne dokumenta

Ze 113 papież wyjmie szafy,

W Rzymie się pocznie odrodzenie świata.

Bóg wstrząśnie ziemią, powalą się domy.

Gdy zacznie mijać strasznie sroga zima,

Od Boga danym będzie znak widomy.

Od gór i stepów idzie wybawienie.

Pokój się Boży ustali w Warszawie,

Wielka w przymierzach, bogactwie i sławie

Polska ku morzom granicami sięgnie.

Dla tych, co cierpią, przyjdzie dzień wesela,

Dla tych, co wątpią, dzień sądu i kary.

Od 1952 r. trwa proces beatyfikacji arcybiskupa Jana Cieplaka. Jego wizja prawdopodobnie zainspirowała autora przepowiedni z Tęgoborza w Nowosądeckiem. W XI w. w Tęgoborzu miał swoją pustelnię Just-Jodok, uczeń Andrzeja Świerada ogłoszonego przez węgierskich biskupów świętym około 1064 r. Przepowiednia z Tęgoborza datowana między rokiem 1893 a 1939 (data niewątpliwej publikacji) tak mówi o przyszłości Polski:

Bitna Białoruś, bujne Zaporoże

Pod polskie dążą sztandary.

Sięga nasz orzeł aż po Czarne Morze,

Wracając na szlak swój prastary.

Witebsk, Odessa, Kijów i Czerkasy

To Europy bastiony,

A barbarzyńca aż po wieczne czasy

Do Azji ujdzie strwożony.

Warszawa środkiem ustali się świata,

Lecz Polski trzy są stolice.

Dalekie błota porzuci Azjata,

A smok odnowi swe lice.

Niedźwiedź upadnie po drugiej wyprawie.

Dunaj w przepychu znów tonie.

A kiedy pokój nastąpi w Warszawie,

Trzech królów napoi w nim konie.

Trzy rzeki świata dadzą trzy korony

Pomazańcowi z Krakowa,

Cztery na krańcach sojusznicze strony

Przysięgi złożą mu słowa.

Węgier z Polakiem, gdy połączą dłonie,

Trzy kraje razem z Rumunią.

Przy majestatu polskiego tronie

Wieczną połączą się unią.

A krymski Tatar, gdy dojdzie do rzeki,

Choć wiary swojej nie zmieni,

Polski potężnej uprosi opieki

I stanie się wierny tej ziemi.

Powstanie Polska od morza do morza.

Czekajcie na to pół wieku.

Chronić nas będzie zawsze Łaska Boża,

Więc cierp i módl się, człowieku.

Bronisław Markiewicz (1842–1912) był księdzem w diecezji przemyskiej. Jest autorem sztuki „Bój bezkrwawy". Głosił w niej:

„Wy, Polacy, przez ucisk niniejszy oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, ale nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim. I tym sposobem wprowadzicie niewidziane dawno braterstwo ludów. Bóg wyleje na was wielkie łaski i dary, wzbudzi między wami ludzi świętych i mądrych i wielkich mistrzów, którzy zajmą poczytne stanowiska na kuli ziemskiej, języka waszego będą się uczyć na uczelniach na całym świecie".

Budujące, ale czy wizja się spełni? Zawiera ona coś, co pozwala wierzyć w dar księdza:

„Najwyżej zaś was Pan Bóg wyniesie, kiedy dacie światu wielkiego papieża".

Sztuka ukazała się drukiem w 1908 r.

W 2005 r. ksiądz Markiewicz został beatyfikowany.

Wielkie odrodzenie

Przepowiednie nie ustały po ziszczeniu się wizji odrodzenia Polski. Zaczęły intensywnie krążyć w czasie okupacji hitlerowskiej i po podporządkowaniu kraju komunistycznej Rosji. August Hlond (1881–1948), arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski, prymas Polski, w czasie II wojny światowej głosił:

„Nie zginęłaś, Polsko. Imię twoje nieskalane i wielkie w świecie. Wszyscy wróżą ci pomyślne przeznaczenia, które chlubnie spełnisz jako naród wolny i jako cząstka dziedzictwa Chrystusowego".

W roku śmierci nie tracił optymizmu: „W świętości życia, w porywie modlitwy i czynu patrzmy ufnie w przyszłość, gdzie nam Opatrzność gotuje szczytny udział w dziele zbratania i odrodzenia świata".

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Andrzej Sadowski

Wolność tak, ułatwienia nie

• RAZ POD WOZEM, RAZ POD WOZEM • Dopóki rządzący w Polsce będą mówić o ułatwieniach i ulgach dla przedsiębiorców, a nie o przywróceniu wolności gospodarczej, dopóty nie wybijemy się na ekonomiczną niepodległość