Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Coraz więcej Rosjan chce być w Unii

Według grudniowego sondażu DW-Trends dotyczącego Rosji wynika, że mieszkańcy tego kraju postrzegają Unię Europejską znacznie pozytywniej niż pół roku temu. 41 proc. badanych zgadza się na przystąpienie Rosji do Unii (w czerwcu 2012 r. było ich 38 proc.).

Rośnie też liczba zwolenników jak najszybszej akcesji. Co trzeci Rosjanin (32 proc.) chciałby przystąpienia kraju do UE w najbliższych pięciu latach.

Coraz lepiej wypada też relacja między Rosją a Unią. 57 proc. respondentów uznaje stosunki za przyjazne i partnerskie (tylko 13 proc. ocenia je negatywnie). Mieszkańcy Rosji przekonują się również do kompetencji gospodarczej UE, nabierając do niej zaufania. Świadczy o tym fakt, że 53 proc. ankietowanych za nadrzędny cel UE uważa wzrost gospodarczy. Tylko 26 proc. badanych uważa, że celem UE jest powiększenie jej terytorium.

—do

Wstępniak

Materiał Partnera

Polacy coraz częściej kupują online. Co ich przekonuje do tej formy zakupów?

Kupujemy na potęgę. Rynek dóbr konsumenckich rozwija się dynamicznie, a my – konsumenci – podążamy za najnowszymi trendami. Kupujemy nie tylko więcej, ale i korzystając ze znacznie...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Hubert Kozieł

Czy Podesta zadławi się pizzą?

• SPISKOWA TEORIA WSZYSTKIEGO • Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych były wielkim zwycięstwem zwolenników spiskowej teorii dziejów. Potwierdziły bowiem wiele ich tez

Intermedia

• MYŚLI I SŁOWA • BEATA SZYDŁO