Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Chińska recepta

Tomasz Urbaś

W ciągu najbliższych 10 lat możemy stać się bogatsi od Niemców. Wystarczy robić to, co Chińczycy

Chrońmy naszych przedsiębiorców

Chiny są uważane za przykład gospodarki, której błyskawiczny rozwój umożliwił eksport. Nadwyżki handlowe (przewaga eksportu nad importem) Chin są legendarne. Tymczasem jeszcze pod koniec lat 80. XX w. Chiny miały kilkumiliardowy deficyt w handlu zagranicznym. Światowa ekspansja chińskich towarów rozpoczęła się w latach 90. XX w. Przyspieszyło ją przystąpienie Chin do Światowej Organizacji Handlu w 2001 r. Wówczas nadwyżka handlowa wynosiła 34 mld dol., aby urosnąć do rekordowych 361 mld dol. w 2008 r. Co zaskakujące, Chiny są mniej uzależnione od eksportu niż Polska. Udział eksportu w PKB stanowi w Chinach 26 proc., a w Polsce 38 proc. (2011). Polskę w przeciwieństwie do Chin ciągle trapi deficyt handlowy (22 mld dol. w 2011 r.). Dlaczego?

Członkostwo w Światowej Organizacji Handlu umożliwia dostęp do zagranicznych rynków poprzez redukcję barier celnych. Jednocześnie wystawia krajowy rynek na konkurencję z zagranicy. Chiny nie mogąc kombinować z cłami, zastosowały trik monetarny. Ludowy Bank Chin (bank centralny) nie wszystkie skupione od eksporterów dolary i euro kierował na rynek walutowy dla sfinansowania importu. Część zatrzymywał i kupował za nie zagraniczne papiery wartościowe, głównie obligacje państwowe Stanów Zjednoczonych. Skutkowało to osłabieniem juana i umocnieniem dolara (euro). W rezultacie chińskie przedsiębiorstwa otrzymywały więcej juanów za towary eksportowane, płacąc również więcej juanów za import. To powodowało wzrost chińskiego eksportu przy ograniczeniu dynamiki importu, a zatem rosła nadwyżka handlowa.

Obniżona wartość juana dawała jednoczesny efekt stosowania ceł importowych i dopłat do eksportu. W ten sposób Chińczycy wsparli swój sektor eksportowy i chronili chińskie przedsiębiorstwa przed nadmierną zagraniczną konkurencją. Skalę tego wsparcia dobrze oddaje wielkość aktywów rezerwowych Chin. W 2001 r. wynosiły 212 mld dol., a w 2011 r. – rekordowe 3,2 bln dol. (15-krotny wzrost, który dał Chinom pierwsze miejsce na świecie i miano największego wierzyciela świata). Dla porównania: polskie rezerwy w NBP wynoszą 107 mld dol. (listopad 2012 r.).

Chińczycy nie byli prekursorami takiej strategii. Po II wojnie światowej Niemcy i Japończycy również chronili swój przemysł, obniżając wartość waluty narodowej poprzez interwencyjny skup walut zagranicznych przez ich banki centralne. To główne źródło olbrzymich rezerw walutowych tych krajów (Japonia ma drugie, a strefa euro trzecie miejsce na świecie pod względem wielkości rezerw).

Przywracając uczciwe warunki międzynarodowej wymiany handlowej, Polska powinna zastosować analogiczną politykę kursową, wyzyskując fakt posiadania własnej waluty. Odbudowa polskiej narodowej przedsiębiorczości powinna być wsparta w ciągu dekady wyższymi cenami w eksporcie oraz mniej opłacalnym importem poprzez skup części walut przez NBP. Nie potrzebujemy jednak zagranicznych papierów skarbowych. To przyrzeczenia spłaty długów, które w realiach światowego kryzysu finansowego mogą nigdy nie zostać spłacone. Waluty skupowane przez polski bank centralny można wykorzystać do spłaty polskiego długu zagranicznego i do repolonizacji strategicznych przedsiębiorstw (z zachowaniem własności w sektorze niepublicznym). Środki te mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów kształcenia młodych Polaków za granicą oraz na import najnowocześniejszych technologii. Wreszcie Polska może dystrybuować część środków na bezzwrotną pomoc zagraniczną przeznaczoną na finansowanie budowy infrastruktury (sieci energetycznych, rurociągów, szkół, szpitali). To sposób na dźwignięcie cywilizacyjne naszych sąsiadów, (obwód kaliningradzki, Litwa, Białoruś, Ukraina), którzy stanowią dla Polski bufor geostrategiczny, a jednocześnie pierwszy krok do budowy ściślejszych więzi gospodarczych.

Dyscyplina finansowa

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Intermedia

• MYŚLI I SŁOWA • BEATA SZYDŁO