Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Chińska recepta

Tomasz Urbaś

W ciągu najbliższych 10 lat możemy stać się bogatsi od Niemców. Wystarczy robić to, co Chińczycy

Skup walut przez NBP sprzyja inflacji. W zamian za skupione waluty emitowany jest złoty, któremu nie towarzyszy napływ towarów na rynek. W takiej sytuacji wyeliminowanie inflacji wymaga zakończenia finansowania rządu przez banki komercyjne. Taki efekt można osiągnąć dopiero po zrównoważeniu finansów publicznych.

Podstawową metodą bilansowania budżetu muszą być oszczędności. Podwyższanie podatków nie wspiera ludzkiej przedsiębiorczości. Oszczędności trzeba zacząć od samej góry. Od parlamentu, przez centralne organy władzy i administracji, do samorządów. Cięcie biurokratycznej hydry o połowę przyniesie około 1 proc. PKB oszczędności na samych etatach. Priorytetem powinny być również oszczędności na obsłudze długu publicznego. Przystąpienie do spłaty długu zagranicznego zakończy tuczenie banków łatwymi zyskami kosztem podatników. Można pójść jeszcze dalej w kierunku nadwyżki budżetowej i stopniowej spłaty krajowego długu krajowego. Obecnie koszty obsługi długu sięgają 2–3 proc. PKB.

Napływającą do banków gotówkę za spłacane przez państwo zadłużenie można wykorzystać do zwiększenia rezerw obowiązkowych banków, co uczyni system bankowy stabilniejszym i bardziej odpornym na panikę. Obecnie podstawowa stopa rezerw obowiązkowych wynosi w Polsce 3,5 proc., a w Chinach 20 proc.

Jedna decyzja reformatorska implikuje następne, otwierając szansę na rzeczywistą, a nie propagandową naprawę państwa. Tymczasem Polacy tracą czas. Wysiłek jednego pokolenia został w dużej mierze zmarnowany, a świat ucieka. Współczesna historia gospodarcza pokazuje, jak wiele można osiągnąć nawet w ciągu 10 lat. Możemy zarabiać więcej niż Niemcy. Możemy mieć silną, nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się gospodarkę. Możemy mieć zrównoważone finanse i mniejszy dług publiczny. Możemy mieć stabilniejszy system bankowy. Pomyślmy o perspektywach, które otworzą się przed taką odmienioną Polską po 10 latach.

1 2 3 4
Następna

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Adam Maciejewski

Polski kapitał na Kaukazie

Od 2014 r. w Armenii działa fabryka polskiej spółki Lubawa. Nawiązanie współpracy z rządem Armenii było możliwe dzięki promocji naszego przemysłu za granicą, wspieranej przez dotacje z UE