Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Generał BOR od Dzierżyńskiego

Andrzej Gawryś – generał brygady i szef gabinetu szefa BOR gen. dyw. Mariana Janickiego – „chętnie i terminowo" wykonywał zadania kierowcy w Służbie Bezpieczeństwa, a potem BOR-ze.

Jak wynika z jego teczki w IPN, w maju 1981 r. plutonowy Andrzej Gawryś złożył podanie o przyjęcie na studia stacjonarne w Wyższej Szkole Oficerskiej MSW im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie – ustaliło „Uważam Rze".

Gawryś – tak jak jego przełożony – pracę w organach zaczynał jeszcze w epoce realnego socjalizmu. Okazuje się również, że w drodze do generalskich szlifów obaj zajęli najpierw miejsca za kierownicą służbowych pojazdów. Janicki woził członka Biura Politycznego KC PZPR prof. Hieronima Kubiaka.

Szefowie obecnego generała, w tym sekretarz komitetu zakładowego partii, w pełni prośbę o przyjęcie na studia poparli. Zwłaszcza że aplikujący był od siedmiu lat członkiem Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, a także kandydatem na członka PZPR. Okazywał się również „skromny i taktowny". Dzisiejszy generał koncertowo zdał egzamin wstępny na uczelnię w Legionowie. Piątka z zagadnień społeczno-politycznych i z języka obcego, którym, co zrozumiałe, był rosyjski. Tutaj wystarczające do uznania możliwości okazało się uzupełnienie kilkunastu nieskomplikowanych zdań w rodzaju „sofa stoi przy ścianie" lub „Majakowski czytał swoją nową sztukę w różnych klubach". O wiele większą wiedzą kandydat wykazać się musiał podczas egzaminu z historii Polski. Na warsztat wziął bowiem polski ruch robotniczy i wpływ, jaki wywarła nań rewolucja 1905 r. Z pewną dezynwolturą historyczną Gawryś utożsamił w swojej pracy rosyjską lewicę antycarską z bolszewikami, ale to ujęcie najwyraźniej spodobało się komisji. Zwłaszcza że aplikant taktownie podkreślał wiodącą rolę w polskim ruchu robotniczym takich postaci, jak patron szkoły Dzierżyński czy Warski. Pracę oceniono na cztery plus. Dodając do tego dwie piątki z pozostałych przedmiotów, plutonowy Gawryś mógł z podniesionym czołem wejść w mury resortowej uczelni. Jako bezpośrednia spadkobierczyni stalinowskiego centrum szkolenia Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego stała się ona kuźnią kadr socjalistycznej MO i SB. Dwadzieścia lat po ukończeniu szkoły, w 2005 r., odebrał awans generalski z rąk Aleksandra Kwaśniewskiego.

—kora

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Artur Osiecki

Brexit mobilizuje regiony

Województwa chcą przyspieszyć realizację nowych programów regionalnych zarówno ze względu na zbliżający się przegląd unijny, jak i potencjalne negatywne konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Edyta Żyła

Doradzą i przeszkolą

Znaczna część unijnych pieniędzy trafia do doradców, którzy pomagają zakładać firmy lub je rozwijać. Przedsiębiorcy mogą więc liczyć na bezpłatne szkolenia, wsparcie doświadczonych mentorów albo pomoc w przygotowaniu strategii marketingowej