Najnowsza interwencja Uważam Rze

Świat

Sw. Malachiasz podczas pielgrzymki do Rzymu w 1141 r. ujrzal stolice chrzescijanstwa w stanie upadku moralnego. Legenda glosi, ze doznal wtedy kilku wizji dotyczacych przyszlosci Kosciola i swiata

Koniec świata znowu przesunięty

Paweł Łepkowski

Według przepowiedni św. Malachiasza następca Benedykta XVI będzie ostatnim papieżem, jaki zasiądzie na tronie Stolicy Apostolskiej, a za 12 lat nastąpi koniec świata

Pół wieku później, zapewne także pod wpływem cystersów z Clairvaux, papież Klemens III ogłosił biskupa Malachiasza świętym Kościoła Powszechnego.

Kontrowersje wokół proroctwa

Czym jest proroctwo św. Malachiasza? Jak należy je odczytywać i dlaczego ta przepowiednia wzbudziła największe zainteresowanie dopiero w XX w.? Swoje rzymskie ewokacje spisał Malachiasz w postaci kilku wyrazowych określeń przypisanych kolejnym 112 papieżom od czasów Celestyna II. I tu w zasadzie jest pierwszy problem. Część badaczy tej przepowiedni twierdzi, że liczy się ona od Celestyna II, ponieważ Malachiasz, kiedy wręczał tekst przepowiedni Innocentemu II, nie mógł sobie pozwolić na komentarz właśnie trwającego pontyfikatu. Nie wiemy jednak na pewno, czy nie powinniśmy liczyć przepowiedni od Innocentego II.

Przyjmijmy jednak, że proroctwo zaczyna się od Celestyna II i kończy na papieżu, którego wyboru spodziewamy się przed Wielkanocą 2013 r. Już sam opis Celestyna II był niezwykle trafny: „ex castro Tiberis" – z zamku na Tybrze. Guido di Castello, przyszły papież Celestyn II, faktycznie urodził się w miejscowości Cittą di Castello (Miasto Zamek) w regionie Umbria nad rzeką Tybr.

Krótkie, enigmatyczne zdania przy każdym kolejnym papieżu mają w sposób niezwykle zwięzły charakteryzować pontyfikat lub identyfikować jakąś cechę odnoszącą się do samego papieża. Przez wieki przepowiednia była traktowana z dużym dystansem. Koniec listy był odległy, a trafność interpretacji pozostawiała wiele do życzenia. Dopiero w XX w. słowa irlandzkiego biskupa na nowo rozpaliły wyobraźnię wiernych. Im bardziej zbliżał się koniec listy i przełom dwóch tysiącleci chrześcijaństwa, tym bardziej świat zaczął się interesować przepowiednią prymasa Irlandii. Zwłaszcza że opisy pontyfikatów XX w. są niezwykle trafne. Szczególnie dotyczy to powojennych biskupów Rzymu.

Soborowemu papieżowi Janowi XXIII święty Malachiasz przypisał określenie „Pastor et Nauta" (pasterz i żeglarz). Zaraz po jego wyborze pojawiła się interpretacja, że patriarcha Wenecji jest duchowym ojcem wszystkich żeglarzy. Jego następca papież Paweł VI otrzymuje przydomek „Flora Florum" (Kwiat kwiatów), który – jak twierdzą zwolennicy przepowiedni – odnosi się do trzech heraldycznych kwiatów lilii umieszczonych w herbie tego biskupa Rzymu. Zdumiewać może także trafność opisu pontyfikatu Jana Pawła I, który zasiadał na tronie Piotrowym zaledwie 33 dni i zmarł dzień przed połową księżyca. Jego krótki pontyfikat Malachiasz nazwał słowami „De medietate Lunae" (z połowy Księżyca).

Trudno się nie uśmiechnąć, kiedy czyta się opis panowania naszego papieża Jana Pawła II. Czyż określenie „De labore Solis" (z pracy Słońca) nie pasuje do jego licznych pielgrzymek, promieniującego światłem oblicza i wielokrotnego okrążenia świata samolotem? Czyż na uwagę nie zasługują także narodziny Karola Wojtyły w dniu zaćmienia słońca i śmierć w dniu, kiedy takie zjawisko znowu miało miejsce?

W mojej opinii na Janie Pawle II kończy się jednak lista podobieństw. Następny papież określony jest jako „Gloria Olivae" (chwała oliwki). Interpretacja, że chodzi tu o oliwkę jako symbol zakonu św. Benedykta i imię Benedykta XVI, jest bardzo naciągana. Za życia Jana Pawła II spodziewano się, że jest to opis wskazujący na pontyfikat czarnoskórego papieża z Afryki. Myślę, że gdyby Malachiasz miał faktycznie możliwość ujrzenia pontyfikatu Benedykta XVI, to nawiązałby głównie do jego rezygnacji i stojącej za nią tajemnicy.

W poszukiwaniu Rzymianina

Lista krótkich określeń kończy się przy 112. papieżu określanym jako „Gloria Olivae". Następujący po nim ostatni opis proroctwa jest bardzo niepokojący. Tym razem przesłanie proroctwa jest ujęte w postaci kilku zdań o zatrważająco jasnej i czytelnej treści: „W czasie najgorszego prześladowania Świętego Kościoła Rzymskiego, [na tronie] zasiądzie Piotr Rzymianin, który będzie paść owce podczas wielu cierpień, po czym miasto siedmiu wzgórz [Rzym] zostanie zniszczone i straszny Sędzia osądzi swój lud. Koniec".

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Intermedia

• MYŚLI I SŁOWA • BEATA SZYDŁO

Andrzej Sadowski

Wolność tak, ułatwienia nie

• RAZ POD WOZEM, RAZ POD WOZEM • Dopóki rządzący w Polsce będą mówić o ułatwieniach i ulgach dla przedsiębiorców, a nie o przywróceniu wolności gospodarczej, dopóty nie wybijemy się na ekonomiczną niepodległość