Najnowsza interwencja Uważam Rze

Kontakt

redakcja @ uwazamrze.pl

Wydawca: UWAŻAM RZE sp. z o.o. 
Adres: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa

Sprzedaż egzemplarzowa i prenumerata:
Prenumerata wydania papierowego: tel. 22 46 30 594, e-mail: alicja.strudzinska@rp.pl 
Zamówienia na prenumeratę przyjmuje także Ruch SA, można je składać bezpośrednio na stronie: www.prenumerata.ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta: 801 800 803 
lub 22 693 70 00 – czynne w godz. 7–18
Prenumerata elektroniczna (e-wydanie, wydanie na tablet): 
tel. 801 15 15 15, e-mail: serwisyplatne@rp.pl
www.sklep.rp.pl, www.uwazamrze.pl, www.e-kiosk.pl, www.e-gazety.pl

Biuro Reklamy: 
tel. (+48) 22 46 30 288
e-mail: reklama@uwazamrze.pl
Anna Orłowska, anna.orlowska@rp.pl, tel. 22 46 30 144

ISSN 2082-8292 

Dział techniczny i administracja stroną uwazamrze.pl: Przejdź do formularza

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów. Copyright © UWAŻAM RZE sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone (włącznie z tłumaczeniem na języki obce).

uwazamrze.pl
© Wszystkie prawa zastrzeżone